Loading color scheme

3D laserové skenování

3D sken

Pokud si chcete usnadnit a zefektivnit výrobní procesy, realizaci různých projektů nebo vyřešit projektovou dokumentaci pro objekty, technologie a zařízení, tak moderním způsobem se o vaše veškeré požadavky postará 3D laserové skenování.

Jde o moderní digitální technologii, která funguje na principu sběru velkého množství dat ve velice krátkém čase bez jakéhokoliv kontaktu. Takto získaná data jsou velice přesné a odhalují skutečný stav skenovaného objektu. Můžete tak zcela přesně nechat zpracovat i rozsáhlé projekty, a to do nejmenších detailů.

Takto vzniklá dokumentace nejen velice přesně odráží skutečnost, ale dokáže změřit i prvky, které je jinou metodou změřit náročné či nemožné. 3D laserové skenování lze provádět i bez přerušení provozu, za tmy a ve stísněných prostorech. Díky tomu se zefektivní realizace daného projektu či výroba, sníží náklady a eliminují případné chyby a nedostatky.