Loading color scheme

Offshare odvětví

OFFSHARE ODVĚTVÍ

 

Znát dokonale časově kritickou povahu ropného a plynárenského sektoru je velmi náročný úkol. K tomuto úkolu je nutná možnost rychle mobilizovat tým a být připraven cestovat kamkoli je potřeba.

I když je průzkum prováděn na moři na plovoucích objektech, používáme přesný 3D skener k zaměření stávajícího stavu.

Tato operace je obzvláště obtížná kvůli nedostatku stabilních a pevných poloh. S ohledem na tuto skutečnost se využívá konkrétní pracovní postup v případech, kdy není možné vyrovnat přesně 3D skener. Je potřeba tým, který má zkušenosti s modelováním a zpracováním mračen bodů u pobřežních instalací a plavidel, které jsou velmi často velmi kompaktní a přehlcené hustou sítí detailních prvků (potrubí, technologie, elektro).

Můžeme převést mračno bodů na jednoduché 3D CAD modely nebo můžeme vytvořit inteligentní modely kompatibilní s AVEVA PDMS, AutoCAD Plant nebo Open Plant. Stejně jako u průmyslových areálů na pevnině můžeme podpořit našeho klienta ve fázi tvorby analýzy rizik a dokonce navrhnout optimální trasy pro potrubí a pozice pro stroje a jiná zařízení. Naším cílem je být flexibilní v našem přístupu, přičemž všechny produkty jsou dodávány v kompatibilním formátu se stávajícími systémy našich klientů.