Loading color scheme

Stavebnictví každoročně utratí $450 mld. USD za opravy špatně konstruovaných prací, které jsou mimo požadovanou toleranci. Odborníci odhadují, že chyby a přepracování mohou spotřebovat od 5% do 12% běžného stavebního rozpočtu. 

Tato nová technologie dramaticky snižuje finanční dopad náročných přepracování, což snižuje riziko pro rozpočty a plány, zvyšuje přesnost As-built dokumentace a zvyšuje ziskovost projektu.
Verity porovnává mračna bodů s konstrukčními a výrobními modely, což umožňuje 100% ověření práce, kterou v současné době vyžaduje kontrola na místě 5% času. Software Verity zjistí chyby konstrukce dříve, než se stanou nákladnými problémy.

Verity poskytuje bezprecedentní vhled do stavebních projektů analýzou a porovnáním skenů toho, co bylo skutečně postaveno (konstrukční / výrobní modely). Toto srovnání může určit, které prvky byly dosud nainstalovány, které položky chybí, a dokonce i ty, které laserový skener
neviděl a vyžadují další ověření. Porovnání těchto informací s výkresovou dokumentací či simulací 4D může pomoci k dohledání všech kolizí.

Chyby jsou neustále přehlíženy, což vede ke kolizím, zpožděním plánů a překročení nákladů.
S Verity a laserovým skenerem můžete zkontrolovat 100% své práce za stejnou dobu, za kterou byste museli zvlášť provézt kontrolu na místě stavby/montáže.
Verity poskytuje kompletní záznam práce subdodavatele vč. úplného ověření, že bylo vše nainstalováno podle specifikací. Pokud se zjistí pracovní nedostatky, Verity poskytuje podrobné informace o tom, kde přesně jsou odchylky umístěny a jak daleko je práce mimo toleranci.

Hlavní výhody:

  • • Rychlejší a přesnější kontrola možných kolizí
  • • Snadná úprava kolize 
  • • Efektivita, úspora času a peněz 
  • • Jednoduché a intuitivní ovládání