Technická dokumentace

Technická dokumentace je nepostradatelnou součástí každého projektu, ať už se jedná o výrobu, stavbu, rekonstrukci nebo jiný proces.
Obsahuje technické výkresy doplněné o potřebné výpočty, kontroly a výsledky, soupisy požadavků, analýzy, bilance a popisy metod, posouzení, certifikáty, technické zprávy a návody.

Díky moderním metodám a digitalizaci jsou součástí technické dokumentace i 3D modely získané laserovým skenováním. Tyto podklady pomohou optimalizovat veškeré procesy a zefektivnit činnosti tak, aby bylo možné ušetřit náklady i čas.
Navíc poskytují reálnou vizualizaci daného projektu i současný stav objektu či zařízení.

Technická dokumentace je tedy nezbytností pro bezpečnost a úspěch každého projektu!