Mlynářský průmyslový areál

Klient: Mühle Rüningen Stefan Engelke GmbH – Mill Ringelheim
Doba trvání projektu: 2020 – 2021
Lokace: Německo

 

Detaily projektu: 

Náš zákazník z oblasti potravinářství se obrátil na nás s požadavkem na komplexní 3D laserové skenovací měření jejich průmyslového areálu.
S našimi profesionálními skenery jsme provedli měření rychle, bezkontaktně a bez narušení probíhajícího provozu. Výsledkem bylo vytvoření mračna bodů, které jsme přenesli jako .fls projekt do Autodesk Recap. Tyto body byly využity jako inteligentní 3D model a šablona pro nové projekty, stejně tak jako pro kontrolu kolizí.

 

Dokončili jsme měření rychle a efektivně, čehož si naši zákazníci velmi cenili – odstávka by totiž způsobila finanční ztráty.

 

Parametry:
  • Počet pozic/skenů: 581
  • Počet bodů: 14 605 427 953 bodů
  • Přesnost: 3,8 mm / 10 m
  • Doba skenování: 72 hodin
  • Doba registrace a čištění mračna bodů: 61 hodin
  • Použitý SW: Faro Scene a Autodesk Recap